วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มุกดาหาร วันที่ 4 ของการสมัครรับเลือกตั้ง นายกและสมาชิก อบจ.มีผู้สมัคร นายก อบจ.เพิ่ม 3 คน สมาชิก อบจ เพิ่ม 4 คน

มุกดาหาร วันที่ 4 ของการสมัครรับเลือกตั้ง นายกและสมาชิก อบจ.มีผู้สมัคร นายก อบจ.เพิ่ม 3 คน สมาชิก อบจ เพิ่ม 4 คน

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563 การรับสมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา บรรยากาศโดยทั่วไปเงียบเหงา มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพิ่ม 3 คน ได้แก่ นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.ในการเลือกตั้งล่าสุดที่ผ่านมา โดยได้เดินทางมาสมัครในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. ท่ามกลางผู้สนับสนุนและกองเชียร์มาให้กำลังใจ ณ สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร อย่างคึกคัก ได้หมายเลข 3 และในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. นายวิริยะ ทองผา ได้เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.มุกดาหาร เป็นคนที่ 4 และได้หมายเลข 4 ในการใช้หาเสียงเลือกตั้ง ท่ามกลางทีมงาน ผู้สนับสนุนและกองเชียร์ มาให้กำลังใจ ในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นอดีต สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึก หลังจากนั้น นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ มาสมัครตำแหน่งนายก อบจ. ได้หมายเลข 5
ภายหลังจากการสมัครรับเลือกตั้ง นายวิริยะ ทองผา ผู้สมัครนายกเบอร์ 4 จากประสบการณ์ และจากการลงพื้นที่พบปะกับประชาชน อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงที่ดำรงตำแหน่งการเมืองท้องถิ่น และ ในระดับชาติ มากว่า 30 ปีที่ผ่านมา คาดว่า จะได้รับความไว้วางใจ จากประชาชน เข้าไปเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกสมัย

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มี 7 อำเภอ แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย อำเภอเมือง 9 เขตเลือกตั้ง อำเภอ ดอนตาล 3 เขตเลือกตั้ง อำเภอนิคมคำสร้อย 3 เขตเลือกตั้ง อำเภอคำชะอี 3 เขตเลือกตั้ง อำเภอดงหลวง 3 เขตเลือกตั้ง อำเภอหนองสูง 2 เขตเลือกตั้ง และอำเภอหว้านใหญ่ 1 เขตเลือกตั้ง การสมัครรับเลือกตั้ง นายก และ สมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 2 -5 พฤศจิกายน 2563 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ. จำนวน 5 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ อดีตรองนายก อบจ.ลงสมัครในนามคณะก้าวหน้า , หมายเลข 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ อดีต สว.จังหวัดมุกดาหาร ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย , หมายเลข 3 นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนและอดีตเคยลงสมัครนายก อบจ. สมัยที่ผ่านมาลงสมัครในนามผู้สมัครอิสระ หมายเลข 4 นายวิริยะ ทองผา ลงสมัครในนามผู้สมัครอิสระเช่นกัน และหมายเลข 5 นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ ส่วนการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 67 คน
อย่างไรก็ตาม ยังเหลือเวลา ในการสมัครรับเลือกตั้งอีก 1 วัน คือวันที่ 6 พฤศจิกายน นี้ คาดว่าจะมีผู้สมัคร นายก และสมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพิ่มขึ้น ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่ง 4 วันที่ผ่านมา การสมัครรับเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
0810501177