วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา เตรียมจัดงาน ครบรอบ 49 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา เตรียมจัดงาน ครบรอบ 49 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันนี้ (8 พ.ย.63) ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ รองอธิการฝ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงา นายการุณ นวลสกุล รองประธานจัดงาน นายสมศักดิ์ ชูแสง รองประธานจัดงาน และนายสมยศ หยังกุล เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน ร่วมกันแถลงการจัดงาน ครบรอบ 49 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง “ไหว้สาพ่อขุน ค้ำจุนการศึกษา 26 พฤศจิกา สถาปนารามคำแหง” โดยมีนายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอท้ายเหมือง ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะครู นักศึกษา ศิษย์เก่า และสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆเข้าร่วมรับฟัง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา กำหนดจัดงานครบรอบ 49 ปี

ขึ้น เพื่อรำลึกถึงวันที่เป็นวันมหามงคลยิ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) พร้อมทั้งพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชาวรามคำแหงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทุกคน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดมา และนับแต่บัดนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ถือวันที่ 26 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นี้ จะครบรอบเป็นปีที่ 49 และเพื่อจัดหางบประมาณหลังหักค่าใช้จ่าย นำไปบูรณะ ปรับปรุง และซ่อมแซมฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา ซึ่งปัจจุบันได้ชำรุดและเกิดแตกร้าวบางส่วน ให้มีความมั่นคง แข็งแรง เพื่อเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะครู อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป

สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 26 พ.ย.2563 นี้ จะมีพิธีบวงสรวงแบบพราหมณ์ พิธีวางพานดอกไม้สด และพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงชุด “ไหว้สาพ่อขุน ค้ำจุนการศึกษา 26 พฤศจิกา สถาปนารามคำแหง” การแสดงนิทรรศการจำลองประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย และการเคลื่อนขบวนเสลียงพ่อขุนรามคำแหงฯ การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และการแสดงดนตรี
ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการจัดแถลงข่าวแล้ว ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และปลูกต้นบานบุรีตามนโยบายของนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ที่ต้องการให้ทุกสถานทั้งสถานที่ราชการ สถานที่เอกชน บริษัท ห้างร้าน หรือตามบ้านเรือนของประชาชน ให้มีความน่ามองและดูสวยงามด้วยดอกไม้สีเหลือง