วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ประธานการประชุมหารือการทำ MOU โรงพยาบาลคู่สัญญากับโรงแรมในพื้นที่จังหวัดพังงา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ประธานการประชุมหารือการทำ MOU โรงพยาบาลคู่สัญญากับโรงแรมในพื้นที่จังหวัดพังงา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมในการหาแนวทางการทำ MOU โรงพยาบาลคู่สัญญากับจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางการบริหารจัดการสถานที่กักกันทางเลือก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมป้องกันโรค

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นายแพทย์พิริยะ อธิสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ภูเก็ต นายพิสิฐ ยงยุทธ์ อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง นายแพทย์สุทธิเกียรติ เจริญศรี ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาพร้อมคณะ นายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.พังงา