วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ฝ่ายคลังภาคตะวันออก เปิดบ้านให้ชุมชนเยี่ยมชมคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา

ฝ่ายคลังภาคตะวันออก เปิดบ้านให้ชุมชนเยี่ยมชมคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา

ฝ่ายคลังภาคตะวันออก เปิดบ้านให้ชุมชนเยี่ยมชมคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา เน้นให้ชุมชนรับรู้รับทราบรูปแบบการดูแลด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด

นายชัยยศ หงส์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก พร้อมนายปิยะวัฒน์ เศวตนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ,ชุมชน ,กลุ่มประมง เข้าเยี่ยมชมคลังฯ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปี 2563 และพร้อมจะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

นายชัยยศ กล่าวว่า ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและวางท่อพาราไซลีนของคลังน้ำมันศรีราชา ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ต่อมาได้มีโครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว เพิ่มเติม และการก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมา

โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งระยะก่อสร้างและระยะเวลาดำเนินการ

นายชัยยศ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตามายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการฯ หวังให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อที่ ปตท.จะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาโครงการพลังงาน สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ด้านนายปิยะวัฒน์ เศวตนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก กล่าวว่า ทางบริษัทฯยินดีที่เปิดบ้านต้อนรับชุมชน และกลุ่มประมง เข้าเยี่ยมชมคลังฯในครั้งนี้ และยืนยันว่าทางบริษัทฯ ตระหนักถึงชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเต็มที่ โดยการเข้าเยี่ยมชมนั้นก็พร้อมรับคำติชม เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ที่สำคัญพร้อมจะดูแลและช่วยเหลือชุมชนอย่างนี้ตลอดไป

# สมชาย รายงาน จากอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี