วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แม่ทัพภาคที่ 3 เข้ม ตรวจเยี่ยมพื้นที่แนวชายแดนเชียงราย เตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโควิด ระลอก 2

แม่ทัพภาคที่ 3 เข้ม ตรวจเยี่ยมพื้นที่แนวชายแดนเชียงราย เตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโควิด ระลอก 2

/////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 และคณะฯ โดยมี นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ให้การตอนรับ ในเดินทางมาปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมชายแดน อ.แม่ฟ้าหลวง บริเวณฐานปฏิบัติการปางหนุน ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 และสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 อ.แม่สาย เพื่อวางมาตรการการเข้มป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ทางด้าน พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานข้าราชที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดน เพื่อรับทราบข้อมูลในการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรแม่สาย ชั้น 2 พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในเรื่อง การระบาดของเชื้อไวรัสโควิดฯ ในประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามแนวชายแดน ซึ่งได้เน้นย้ำกำลังพลทางทหาร และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการลาดตระเวน โดยใช้เครื่องกีดขวางปิดพื้นที่ช่องทางธรรมชาติที่ล่อแหลมตามตะเข็บชายแดนเส้นทางยุทธศาสตร์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี (โดรน) ในการติดตามเฝ้าระวังป้องกัน อย่างเต็มที่

//////////////////////////////
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////////// รายงาน /////////////