วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีสักการะ ทางจีน สมโภชน์เสาหลักเมืองเพชรบูรณ์พันปี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีสักการะ ทางจีน สมโภชน์เสาหลักเมืองเพชรบูรณ์พันปี

ณ.ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์พี่น้องประชาชน

ได้มาร่วม บวงสรวง เสาหลักเมือง กันเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ยังได้จัดให้มีการ เชิดสิงโต และแห่มังกรทอง ให้กับพี่น้องประชาชน ได้รับชม