วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ว่าฯเมืองคนดีพบผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธิผล.

สุราษฎร์ธานี // ผู้ว่าฯเมืองคนดีพบผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธิผล.

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฏร์ธานี

วันนี้ (17 พ.ย. 2563) เวลา 9:30 น. นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรับทราบข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติราชการและขอคำแนะนำแนวทางต่างๆ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามที่กฎหมายกำหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีคำสั่งที่ 50/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 6 ท่านดังนี้คือนายมนัส ศรีสุข,นายเชาวลิต รอดนิตย์,นางสาววนิดา การขยัน,นายนิยุทธิ์ นวะมะรัตน,นายยม อยู่ชมบุญ
และนายสมพล ผลสมบูรณ์โชค.