วันอาทิตย์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ.ลานชั้น 4 ห้างท็อปแลนด์ สาขาเพชรบูรณ์ เปิดให้มีการบริจาคโลหิต

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ.ลานชั้น 4 ห้างท็อปแลนด์ สาขาเพชรบูรณ์ เปิดให้มีการบริจาคโลหิต
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับห้างท็อปแลนด์ เพชรบูรณ์ เปิดรับบริจาคโลหิต มีพี่น้องประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กรมทหารม้าที่ 3 กองพันทหารม้าที่ 8

โดยพันโท เฉลิมชัย ผาทอง ผู้บังคับกองพัน ได้นำกำลังพลจำนวน 10 นาย มาร่วมบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ด้วย รวมถึงกรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 โดยพันโท สิทธิชัย ลิ้นจี่ขาว ได้นำกำลังพล จำนวน 4 นาย มาร่วมบริจาคโลหิต กองทหารพลาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 ได้นำกำลังพลจำนวน 10 นาย กองพลทหารม้าที่ 1 กองพันทหารช่างที่ 8 ได้นำกำลังพลจำนวน 10 นาย

มาร่วมบริจาคโลหิตเช่นกัน
เนื่องจากสภากาชาด ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังต้องการ โลหิต อีกเป็นจำนวนมาก จึงอยากขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ที่มีจิตใจเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือ ชีวิตมนุษย์ ด้วยกัน ต่อไป