วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020

รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 นั่งใต้ร่มไม้ใหญ่…พบปะทหารใหม่ ผลัด 2/2563 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 พร้อมร่วมรับประทานอาหาร ตรวจคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 นั่งใต้ร่มไม้ใหญ่…พบปะทหารใหม่ ผลัด 2/2563 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 พร้อมร่วมรับประทานอาหาร ตรวจคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

พันเอก เจษฎา เงินกอบทอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 ได้พบปะให้โอวาทกำลังพล , อบรมทหารใหม่ และร่วมรับประทานอาหารกับทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ค่ายโสณบัณฑิตย์ อำเภอปาย จังหวัแม่ฮ่อสอน โดยมี พันเอก สันติพงษ์ ชิงดวง ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ให้การต้อนรับ

ในการนี้ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกำลังพลทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563 และมอบแนวทางการปฏิบัติการใช้ชีวิตในรั้วทหารของกำลังพลทหารใหม่ และการฝึกตามหลักสูตรของกองทัพบก จำนวน 6 สัปดาห์ บริเวณหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 และเพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 โดยเฉพาะการฝึกทหารใหม่ตาม ที่กองทัพบกกำหนด รวมถึงมาตรฐานป้องกันลมร้อน , และมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ พร้อมกันนี้ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ร่วมปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกแก่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ด้วย

โอกาสนี้ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ได้พบปะสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารใหม่ พร้อมทั้งตรวจคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และการตรวจโรงประกอบเลี้ยง, การรับประทานอาหารของทหารใหม่, ตรวจโรงนอนทหาร และให้คำแนะนำการฝึกทหารใหม่ แก่ผู้ฝึกทหารใหม่และผู้ช่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ตามมาตรฐานที่กองทัพบกกำหนด

ระหว่างการตรวจเยี่ยม เกิดภาพประทับใจ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 นำคณะผู้บังคับบัญชา พบปะทหารใหม่อย่างเป็นกันเอง ใต้ร่มไม้ใหญ่อันร่มเย็น รวมทั้งสอบถามความเป็นอยู่และเรื่องอาหารที่กินอยู่ทุกวันอร่อยไหม และร่วมนั่งรับประทานอาหารร่วมกับทหารกองประจำการ โดยใช้ภาชนะและอาหารแบบเดียวกับทหารกองประจำการ เป็นเครื่องยืนยันนโยบายของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 3 ที่ชูมาตลอดก่อนหน้านี้ว่าจะดูแล ปฏิบัติต่อทหารใหม่เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เป็นน้องคนเล็กของกองทัพบก จากนั้น รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เดินทางไปตรวจเยี่ยมชมสถานที่การฝึกทหารใหม่ ด้วย

ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 และคณะ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆ ทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2563 และมอบนโยบายการฝึกกับครูฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึกทหารใหม่ โดย รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ได้เน้นย้ำให้ผู้ฝึกทหารใหม่ ครูฝึกนายสิบ และผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่ ต้องดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนเป็นบุตรหลานเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน และระมัดระวังการเกิดโรคลมร้อน เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน รวมถึงมาตรการป้องกันระวังอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการฝึก ที่สำคัญให้หน่วยฝึกกำหนดมาตรการป้องกัน และแผนเผชิญเหตุไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันอันตรายจากการฝึกด้วย