วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จังหวัดเชียงรา

## รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จังหวัดเชียงรา##

เมื่อ 19 พ.ย.63 เวลา 0930 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จัวหวัด ช.ร.(ท.)มอบหมายให้ พ.ต.สมเดช ช่างนาค รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เป็นผู้แทนร่วมให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกำหนดเดินทางมาราชการเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่ จว.ช.ร. มอบนโยบาย และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ต.สันทราย อ.เมือง จว.ช.ร. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย