จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา10.00น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในพิธี ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรม 5 วันทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00น. ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00น. ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00น. และในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00น. ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/////ศรีไพร ทูลธรรม_รายงาน
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด