วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อบจ.ระยองเปิดบ้านพ่อ “หอเฉลิมพระเกียรติ” มูลค่ากว่า 139 ล้านบาท

อบจ.ระยองเปิดบ้านพ่อ “หอเฉลิมพระเกียรติ” มูลค่ากว่า 139 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2562 ณ.ที่บริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกอบจ.ระยอง ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9ครงการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ในของประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แนวคิด“เปิดบ้านพ่อ หอเฉลิมพระเกียรติ” ในวันที่ 1-5 ธันวาคม 2562 นี้ ณ.บริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย

นายปิยะ ปิตุเตชะ กล่าวว่า อบจ.ระยอง ได้เตรียมเปิดหอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้มีการดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 139,550,000 บาท จนแล้วเสร็จ ซึ่งภายในหอเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว มีการรวบรวมพระราชกรณียกิจต่างๆพร้อมทั้งพระราชประวัติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,685 โครงการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมิเดีย พร้อมทั้งบทเพลงพระราชนิพนธ์ จะถูกรวบรวมนำแสดงในห้องนิทรรศการด้วย นอกจากนี้ในช่วงของการจัดงาน ยังมีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืนให้ประชาชนได้เข้าไปเที่ยวชมและเรียนรู้โครงการตามรอยพ่อหลวงผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆด้วย

อาทิ เช่น ฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านข้าว ด้านพัฒนาที่ดิน ด้านปศุสัตว์ ด้านพืชสวน และด้านประมง เป็นต้น และชมการแสดงโชว์ไฟหอเฉลิมพระเกียรติ โชว์ม่านน้ำพุเต้นระบำและศิลปินของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจำนวนมากด้วย โดยทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงสู่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนในด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยตลอดจนเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ครั้งหนึ่งเคยเสด็จทรงงาน ณ.ที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายแห่งนี้ให้ประชาชนลูหลานได้รับทราบในอนาตคต่อไป