วันศุกร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด/… ลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐในนาแปลงใหญ่ ที่ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด/…
ลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐในนาแปลงใหญ่ ที่ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ 

วันนี้ที่ 22 พ.ย.62 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะ ประกอบไปด้วย พ.อ.ทฤษดี คงชนะ รองผบ.มทบ.27 นำกำลังพลเข้าร่วม พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามารอง.ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด รรท.ผกก.เสลภูมิ นำกำลังพลเข้าร่วม นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด ท้องถิ่นจังหวัดเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ 1,428 ไร่ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ /เกษตรอำเภอ /สัสดีอำเภอ นำมวลชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมนักเรียน รด.เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวหอมมะลิที่กำลังสุกสีเหลืองอร่ามเต็มที่นาแปลงใหญ่ครั้งนี้ รวมกว่า 100 คนโดยวงดนตรีขุนภักดี จาก มทบ.27 ร้องขับกล่อมในท้องทุ่งนาบ้านหนองสิม ม.10 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด.
นายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศบาลตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ+วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิว่า ในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว (ประมาณ 3-10 ปี) คือ เป้าหมายขององค์กร คาดหวังและความต้องการของประชาชนจากประชามติหมู่บ้าน นำมาเขียนเป็นแผน สู่การปฎิบัติ ” ปูปลาอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มากมีวัฒนธรรมประเพณี มุ่งวิถีพอเพียง ปราดเปรื่องเรื่องการศึกษา” นำพาชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนในชุมชนทุกคน เริ่มเห็นผลสัมฤทธิ์ ในท้องทุ่งนาข้าวหอมมะลิกำลังสุกเหลืองอร่าม

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน