๒๓ ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มหาจักรีบรมราชวงศ์

๒๓ ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มหาจักรีบรมราชวงศ์

 

เวลา 7:00 นนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ ได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่จัดงานองค์พระใหญ่พระพุทธมหาธรรมราชา อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมาเป็นประธาน ในพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีส่วนราชการต่างๆมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง รวมถึงพี่น้องประชาชนและจิตอาสาได้มาร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกันเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดินทางไปที่อนุสาวรีย์ พระ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้า

 

ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นประธานในการวางพวงมาลาถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมรูป และมีหน่วยงานราชการต่างๆได้เดินทางมาร่วมวางพวงมาลาในครั้งนี้เป็นจำนวนมากอาทิเช่น รองผอ. กอรมน ผู้บังคับการตำรวจภูธร หัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ เป็นต้น