วันศุกร์ ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองร้อยทหารพรานที่ 3206 พร้อมด้วย ประชาชนอำเภอทุ่งช้าง ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เนื่องวันปิยะมหาราช

กองร้อยทหารพรานที่ 3206 พร้อมด้วย ประชาชนอำเภอทุ่งช้าง ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เนื่องวันปิยะมหาราช

กำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3206 ประจำพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนและประชาชนจำนวนมาก พร้อมกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและจุดเทียนเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต จากนั้นทั้งหมดต่างยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที และรับชมวิดีทัศน์ “ปิยมหาราชรำลึก” บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมี นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธาน

ด้วยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระกรุณาธิคุณนานัปการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์