ขนส่งร้อยเอ็ดเปิดแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลครั้งที่ 3 หมวดอักษร บษ. จำนวน 301 หมายเลข บุญรักษาพาสุกเกษม /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ขนส่งร้อยเอ็ดเปิดแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลครั้งที่ 3 หมวดอักษร บษ. จำนวน 301 หมายเลข บุญรักษาพาสุกเกษม
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

https://youtu.be/EEVRR3g3Q_g กฤตภาส เผยการประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวย/24มค62/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.ณ บริเวณลานฟู้ดปาร์คชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ร้อยเอ็ด นายวันชัยคง เกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการ แถลงข่าวประมูลหมายเลขทะเบียนรถประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลครั้งที่ 3 หมวดอักษร บ ษ จังหวัดร้อยเอ็ด บุญรักษาพาสุกเกษม จำนวน 301 หมายเลข โดยการดำเนินงานของ นายกฤตภาส มุกดาประเสริฐ ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ เป็นการเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถทางอินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2562

นายกฤตภาส มุกดาประเสริฐ ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับกรมขนส่งทางบก จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนหรือเลขสวย ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลครั้งที่ 3 หมวดอักษร บ ษ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 301 หมายเลข

ซึ่งเป็นการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้โดยง่ายและสามารถติดตามการประมูลได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆเพียง 4 ขั้นตอนมีการประมูลระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2562

โดยหมวดอักษร บ ษ มีความหมายของตัวอักษรคือ บ-บุญรักษา,ษ-พาสุขเกษม โดยที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการนำแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถจำนวน 301 หมายเลขไปทำพิธีพุทธาภิเษกอธิษฐานจิต โดยพระครูอุดมปัญญาสาร เจ้าคณะตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

มีวัตถุประสงค์ของการจัดประมูลคือ เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน และกิจกรรมอื่นๆอีกหลายโครงการ รวมทั้งรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถส่วนหนึ่ง ยังนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นแขนขาเทียมรถเข็นเบาะจำนวน 50 รายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านกว่าบาท ผู้ที่มีความสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด,สำนักงานขนส่งสาขาโพนทอง,สาขาสุวรรณภูมิ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 12:00 น.หรือติดต่อได้ที่ www.tabienrod.com และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลได้เลย

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-การประมูลเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมการประมูลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน. ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นอกจากนี้ยังนำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย นับว่าเป็นการสร้างการกุศลอีกทางหนึ่ง

—///—-สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/08170821129–