แม่ทัพน้อยที่ 3 บินขึ้นเชียงราย!! แถลงข่าว 8.5 แสนเม็ด

แม่ทัพน้อยที่ 3 บินขึ้นเชียงราย!! แถลงข่าว 8.5 แสนเม็ด

////////////////////////////////////
แม่ทัพน้อยที่ 3 บินขึ้นเชียงราย !! แถลงข่าว 8.5 แสนเม็ด โชว์โลโก้ใหม่ยาบ้าตราดูคาติ ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 สนธิกำลัง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 …สกัดกั้นไล่ติดตามขบวนการค้ายานรก …..ยึดยาบ้า 850,000 เม็ด เข้มในฤดูท่องเที่ยวสกัดกั้นยาเสพติดตามนโยบายของภาครัฐ
ตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบายได้สั่งการให้หน่วยกำลังป้องกันชายแดน เพิ่มมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดให้ได้ ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน นั้น พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบของ กองกำลังผาเมือง เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมด้วย พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 พันเอก วุทธิพัฒน์ ปรัชญ์ฐากรณ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 พันโท โสภิต สุขเจริญ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรแม่จัน เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และฝ่ายปกครองอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ร่วมกันแถลงข่าวกรณีตรวจยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จากที่เจ้าหน้าที่ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 สนธิกำลังกับ กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ทำการสกัดการไล่ติดตามขบวนการค้ายาเสพติดโดยสามารถตรวจยึด ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้า ได้จำนวน 850,000 เม็ด บริเวณบ้านสันธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ทำการขยายผลติดตามกลุ่มขบวนการเพื่อนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 บ้านปงอ้อ หมูที่ 11 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้รับข่าวสารว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังประเทศไทย บริเวณ อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และลำเลียงต่อไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศไทย ดังนั้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วย พันเอกสุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จึงได้จัดกำลังจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และสถานีตำรวจภูธรแม่จัน ทำการตั้งจุดสกัด บริเวณ บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

จนกระทั่ง เมื่อเวลา 21.50 น. ได้ตรวจการณ์พบรถยนต์ไม่ทราบชนิด ขับมาตามเส้นทางจาก บ้านด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สายฯ และได้ทำการกลับรถ ก่อนถึงจุดสกัด เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการไล่ติดตาม แต่ไม่สามารถติดตามจับกุมได้ จากการตรวจสอบ สองข้างทาง บริเวณ บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คำ ตรวจพบเป้สะพาย จำนวน 8 เป้ ภายในบรรจุ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ประมาณ 850,000 เม็ด ตกอยู่บริเวณข้างทาง จึงได้ทำการตรวจยึดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการจับกุมกลุ่มขบวนการยาเสพติดที่ยึดได้ในครั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

//////////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – นกยุง นักรบไทย
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///////// รายงาน /////////////////////