วันศุกร์ ที่ 13 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายมนตรี ตระหง่าน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ม.ว.ม.,ป.ช. อายุ 94 ปี

บ่ายวันนี้ (24 พ.ย. 62)

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายมนตรี ตระหง่าน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ม.ว.ม.,ป.ช. อายุ 94 ปี ที่สุสานบ้านสันต้นขาม หมู่ที่ 11 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย ตามหมายรับสั่งที่ 17907 สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นายมนตรีตระหง่าน ม.ว.ม.,ป.ช. ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และตามเวลา 15.00 น. พระราชทานเพลิง พระราชทานผ้าไตร 5 ไตร ทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลแล้วพระราชทานเพลิง ตามลำดับ

ในการนี้ โดยมีพระรัตนมุณี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระแก้วพระอารามหลวง นำพระภิกษุจำนวน 8 รูป ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และพระราชทานเพลิงศพ สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีให้กับครอบครัวตระหง่าน

ในโอกาสนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ อดีตข้าราชการบำนาญ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน พร้อมด้วยญาติผู้วายชน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพจำนวนมาก ท่ามกลางความอาลัยต่อการสูญเสียอดีตบุคคลสำคัญในวงการราชการ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
24/11/62