วันศุกร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

>>>วันนี้(25 พ.ย. 62) เวลา 10.00 น. ที่ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

พร้อมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านและชุมชน โดยมี นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วม 

>>>นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์จัดมหกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้แกประธานหรือผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 จำนวน 11 หมู่บ้าน และเพื่อมอบโล่รางวัลจาก ป.ป.ส. ให้แก่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่น มอบใบประกาศเกียรติคุณจาก ป.ป.ส. ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ระดับจังหวัด

>>>ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จแปรพระราชฐาน เพื่อทรงงานเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชนสำนักงาน ป.ป.ส.จึงน้อมเกล้าฯ จัดสรรงบประมาณขึ้นร่วมสมทบกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยตั้งชื่อว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน

CR : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์