วันศุกร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมความประพฤติ จังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์)

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมความประพฤติ จังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 พลตรี อนุสรณ์ สิงโต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมควบคุมความประพฤติ เป็นประธาน มี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ภายในกิจกรรมมี เจ้าหน้าที่วิทยากร ,ครูปกครอง ,ครูพี่เลี่ยง ร่วมกิจกรรม โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์)รุ่นที่ 1 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ (ศอ.ปส.จ.นว.) , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจฯ รุ่นที่ 1 ที่ กองพันทหารช่างที่4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรอง จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ทั้ง 15 อำเภอ

ทั้งนี้การอบรมศูนย์ขวัญแผ่นดินได้ยึดหลักแนวความคิด “ดูแลผู้เข้ารับการอบรมอย่างลูกหลานและที่สำคัญต้องทำให้เขาเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้นำโดยการสร้างสัมพันธ์ระหว่างวิทยากร ครูฝึก เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด ในการเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด” เน้นการใช้จิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือเปรียบดั่งลูกหลาน คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้เข้ารับการอบรมและให้กลับคืนคนดีสู่สังคม