วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อำเภอแม่จันจัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกให้บริการข่าวสารข้อมูล บริการหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทหารพราน 3 1 0 8 นำช่างตัดผมออกให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน…

อำเภอแม่จันจัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกให้บริการข่าวสารข้อมูล บริการหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทหารพราน 3 1 0 8 นำช่างตัดผมออกให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน…

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ร้อยเอก สุพล ธิป่าหนาดผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3108 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ ส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอแม่จัน บริเวณลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน โอกาสนี้ กองร้อยทหารพรานที่ 3108 ได้นำชุดทหารช่างตัดผมออกให้บริการตัดผมฟรีแก่ผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

 

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: