ผบ.ร.7 พัน 5 ปาย ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ครอบครัวทหารในสันกัด ซึ่งมีฐานะยากจน

ผบ.ร.7 พัน 5 ปาย ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ครอบครัวทหารในสันกัด ซึ่งมีฐานะยากจน

 

เมื่อ 25 ต.ค.62 พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับคณะนายทหาร, หน่วยฝึกทหารใหม่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมครอบครัวของ นายณรงค์ชัย ใจคำ ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/62 ในวันที่ 1 พ.ย. 62 เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน มารดา คือ นาง ยวงคำ จองลน อายุ 57ปี (แขนพิการแต่กำเนิด) ได้รับเงิน เดือนละ 800บาท บิดา เสียชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อน
ซึ่งปัจจุบันทาง ร.7 พัน 5 ได้สร้างที่พักอาศัยอยู่ ให้กับทหารและครอบครัวดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ 57 ม.11 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมกับได้ชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายของกองทัพบกที่จะดูความเป็นอยู่ เมื่อเข้ารับการฝึกในหน่วยทหารเพื่อคลายความกังวลให้กับผู้ปกครอง และได้มอบเงิน,ข้าวสาร,ผ้าห่ม,อุปกรณ์สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพให้กับครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ซึ่งหน่วยจะมีแผนตรวจเยี่ยมในโอกาสต่อไป