(คลิป) ผบ.กกล.ผาเมือง คุมเข้ม“สารตั้งต้น”ยาเสพติดผ่านชายแดน

(คลิป) ผบ.กกล.ผาเมือง คุมเข้ม“สารตั้งต้น”ยาเสพติดผ่านชายแดน /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่ 3 มีนโยบายที่ต้องสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณแนวชายแดน ซึ่งมีการบูรณาการอย่างจริงจัง ร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งพี่น้องตำรวจ ฝ่ายข้าราชการพลเรือน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามนาเสพติด(ป.ป.ส.)ทั้งหมดร่วมมือกัน

พล,ต.ถนัดพล กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว ที่จะร่วมมือกันทุกฝ่ายด้วยการมอบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดกั้นต่อไป เพื่อให้งานบรรลุผลตามที่รัฐบาลต้องการ อีกทั้งผู้บังคับบัญชามีความประสงค์เป็นหลัก ไม่ต้องการที่จะแบ่งว่าหน่วยไหนสำคัญ ทุกภาคส่วนร่วมกัน มีประการสำคัญคือการสกัดกั้นสารตั้งต้นที่นำออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
“ซึ่งจะได้ประสาน ทางศุลกากร ทางช่องทางที่ถูกต้องที่เขานำออกไป เพื่อระงับยับยั้งไม่ให้สารตั้งต้นเหล่านั้นตกถึงมือผู้ผลิตผู้สร้างโรงงาน และกลับเข้ามาทำร้ายพี่น้องประชาชนคนไทย กำลังทุกภาคส่วนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายมามีการวางแผนพูด

คุยปรับแผนทุกวัน เพื่อให้สอดคล้องกับงานด้านการข่าว ประการสำคัญ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายพลเรือน และภาคเอกชน สำหรับสิ่งที่น่าเป็นห่วงการส่งออกที่ไม่ถูกต้อง วิธีการที่ไม่ถูกต้อง มันจะสะท้อนกลับมาสู่ตัวเราเอง”ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าว

แหล่งข่าวจาก – เฮียมังกร พิษณุโลก
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////////// รายงาน ///////////////////