ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. มณฑลทหารบกที่ ๓๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณด้านหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีและด้านหน้าศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๒

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. มณฑลทหารบกที่ ๓๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณด้านหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีและด้านหน้าศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๒

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐
พล.ต. สุรคล ท้วมเสม ผบ.มทบ.๓๒/ ผอ.ศอ.จอส.๙๐๔ วปร.มทบ.๓๒ มอบหมายให้ พ.อ. จิราวัฒน์ จุฬากุล รอง ผบ.มทบ.๓๒/รอง ผอ.จอส.๙๐๔ วปร. มทบ.๓๒ นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ
ทำให้บริเวณหน้าค่ายสะอาด และมีทัศนียภาพที่ดีมากขึ้น บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีและบริเวณด้านหน้าศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๒