วันศุกร์ ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 38 นำคณะติดตามเยี่ยมให้กำลังใจทหารจิตอาสาสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุคุณยายอายุ 118 ปี ในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง จ.น่าน พร้อมชุดแพทย์ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ตรวจสุขภาพ.

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 38 นำคณะติดตามเยี่ยมให้กำลังใจทหารจิตอาสาสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุคุณยายอายุ 118 ปี ในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง จ.น่าน พร้อมชุดแพทย์ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ตรวจสุขภาพ.
…แถมรณรงค์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 พลตรี จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ ส่วนราชการ, จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับนางคำ สุตา อายุ 118 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ชุดช่างมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกันก่อสร้างบ้านพักอาศัย ให้กับราษฎรผู้สูงอายุ

ในการนี้ ชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนางคำ สุตา รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบของไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เนื่องจากการเผาพื้นที่เพื่อทำการเกษตรและป่าไม้อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศและทรัพยากรธรรมชาติอันนำไปสู่การเกิดเหตุภัยพิบัติดินโคลนถล่มในอนาคตได้