วันศุกร์ ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

Channel of Distribution รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกองในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมรับลองกองมาจำหน่ายให้กับกำลังพลทหาร ครอบครัวกว่า 2,500 กิโลกรัม

Channel of Distribution รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกองในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมรับลองกองมาจำหน่ายให้กับกำลังพลทหาร ครอบครัวกว่า 2,500 กิโลกรัม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 พันเอก ปฐวี ศรีสุข รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เดินทางไปอำนวยความสะดวกและติดตามในการรับซื้อลองกองจากเกษตรกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร (ลองกอง) ตกต่ำ ด้วยการร่วมเป็นตลาดในการกระจายสินค้าเพื่อให้เกษตรกรได้สามารถระบายผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังออกสู่ตลาดในช่วงฤดูนี้ ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 36 ได้รับซื้อลองกองจากเกษตรกรชาวสวน จำนวน 2,500 กิโลกรัม เพื่อนำไปแจกจ่ายและจัดจำหน่ายให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้ลองลิ้มชิมรสกล่องภูเขาของเมืองลับแล จว.อุตรดิตถ์