วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 310 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร จังหวัดตาก

เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 310 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. พันเอก สาธิต ไวยนนท์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 310 ร่วมประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยมี นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธาน, นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วม ทั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเข้าไปยังพระอุโบสถ หยิบผ้าพระกฐินพระราชทานจากพาน ไปยังโต๊ะหน้าพระสงฆ์ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องบริวารกฐิน โดยยอดเงินถวายผ้าพระกฐิน ทั้งสิ้น 1,112,730 บาท

สำหรับพระกฐินพระราชทาน เป็นพระกฐินที่ถือว่าผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทาน อัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม บริษัทห้างร้าน และบุคคลทั่วไปจะต้องยื่นความจำนงขอพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อถึงกำหนดกฐินกาลก็ติดต่อขอรับผ้าพระกฐิน และบริวารพระกฐิน จากกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนาเพื่อนำไปทอด ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: