ชาวบ้านสุดทนกลิ่นเหม็น!จี้หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มสุกร

ชาวบ้านสุดทนกลิ่นเหม็น!จี้หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มสุกรเมื่อเวลา10.00 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอหนองไผ่พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ปศุสัตว์ และสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้าน หมู่ 2,3,6 และ7 ลงพื้นที่ ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสุกรเกรียงไกรฟาร์ม และธนวรรตฟาร์ม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากมีชาวบ้านร้องว่าได้รับกลิ่นเหม็นมาเป็นเวลานานจากการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้พบว่าเป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรให้กับบริษัทเบทาโกร ทั้งเกรียงไกรฟาร์ม และธนวรรตฟาร์ม ทั้ง 2 ฟาร์มมีสถานที่ประกอบการอยู่ในเขต หมู่ที่ 3 ตำบลกองทูลอยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 3 ถึง 5 กิโลเมตร ส่วนสาเหตุของกลิ่นเหม็นนั้น น่าจะเกิดจากระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เช่นรางระบายน้ำเสียที่มีขนาดเล็กไม่สามารถระบายน้ำเสียลงบ่อได้ทันทำให้น้ำเสียล้นออกนอกรางระบายและเกิดส่งกลิ่นเหม็น นอกจากนี้บ่อพักน้ำเสียก็มีขนาดความจุของบ่อไม่เพียงพอในการลองรับน้ำเสียจากโรงเรือนเลี้ยงสุกรเพราะแต่ละฟาร์มมีสุกรจำนวน 2,400 – 2,500 ตัว นอกจากนั้นสภาพบ่อเก็บน้ำเสียยังปล่อยให้มีการสะสมของตะกอนและซากสัตว์จนบ่อตื้นเขินส่งผลให้น้ำเสียไหลทะลักล้นบ่อโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนน้ำเสียจะไหลออกนอกบ่อพักฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณจึงทำให้ชาวบ้านไม่สามารถทนต่อกลิ่นเหม็นได้จึงได้ร้องเรียนมายังหน่วยงานดังกล่าว

อย่างไรก็ดีผู้จัดการแผนกอาวุโสของบริษัทเบทาโกร และผู้ประกอบการฟาร์มสุกรทั้ง 2 แห่งยินดีพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และรับปากจะแก้ไขปรับปรุ่งให้เข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยเบื้องต้นจะเร่งเพิ่มขนาดบ่อพักน้ำเสีย และปลูกต้นไม้ล้อมรอบบริเวณพื้นที่เป็นแนวซ้อนกัน 2 ชั้น ในส่วนของธนวรรตฟาร์มยังจะสร้างคันคูสูงประมาณ 3 เมตรและปลูกต้นไผ่ล้อมรอบอีกด้วย ทั้งนี้จะให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2563 และพร้อมให้คณะกรรมการเข้าตรวจสอบต่อไป

ข่าว-ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์