วันศุกร์ ที่ 13 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08.30 น. สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย จัดประชุมพิจารณารับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 ที่ห้องประชุมกาสะลองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เลขที่ 424 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เชียงรายไร้หมอกควัน ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.00 น. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม Kick Off “โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงราย ไร้หมอกควัน” ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 13.30 น. คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 19.20 น. พิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางบินใหม่ อุดรธานี – เชียงราย ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เลขที่ 404 ถนนท่าอากาศยาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย

🕖 ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

👨‍🦲 เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
🍍🍎🍇🍋🍓🍒🎯🌏⛰