Chonburi Clean Energy โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของไทยที่สามารถกำจัดขยะเชื้อเพลิงได้ 400 ตัน/วันหรือ 1 แสน ตัน/ปี

Chonburi Clean Energy โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของไทยที่สามารถกำจัดขยะเชื้อเพลิงได้ 400 ตัน/วันหรือ 1 แสน ตัน/ปี

ที่บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (CCE) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีพิธีเปิดโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ โดยมี นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธี และมี มร. ฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา, น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด รวมทั้งตัวแทนจากบริษัทร่วมทุนทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด, (มหาชน), บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และสุเอซ กรุ๊ป เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

สำหรับ โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ เกิดขึ้นภายใต้เงินลงทุนราว 1,800 ล้านบาท โดย เป็นโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษของยุโรป ติดตั้งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้แนวคิดเพื่อความยั่งยืน การมีเสถียรภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถกำจัดขยะอุตสาหกรรมให้เป็นเชื้อเพลิงได้กว่า 400 ตันต่อวัน หรือราว 100,000 ตันต่อปี

โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งนี้มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 8.63 เมกะวัตต์ โดยจะจำหน่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 6.90 เมกะวัตต์ ภายใต้ข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี และได้ลงนามในข้อตกลงการจัดหาขยะอุตสาหกรรมกับบริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด (WMS) บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการจัดเก็บ บำบัด และกำจัดขยะของเสียในไทย เพื่อดำเนินการจัดหาขยะอุตสาหกรรม 100,000 ตันต่อปี จากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง

โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ จะนำขยะอุตสาหกรรมเข้าสู่ห้องเผาไหม้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากที่ได้มีการวางแผนและก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตลอดจนทดสอบการทำงานตามข้อกำหนดของการเชื่อมต่อเข้าระบบการไฟฟ้าภูมิภาคตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้า CCE ได้เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พ.ย. ก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง PPA ภายในเดือน ธ.ค.62นี้

# สมชาย แก้วนุ่ม รายงาน