วันศุกร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะเนื่องในวันสถาปนาพ่อขุนรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะเนื่องในวันสถาปนาพ่อขุนรามคำแหง

เช้าวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ บุญกอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นผู้จุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวงบูชาตามหลักพิธีพราหมณ์ หลังจากนั้น พราหมณ์เจ้าพิธีนำกล่าวบูชาเครื่องบวงสรวง ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย และผู้เข้าร่วมพิธีปักธูปเครื่องเส้นไหว้ตามลำดับ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 48 ปี

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ตรงกับวันที่ 26 พฤศจิกายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ซึ่งถือว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศ และ ปวงชนชาวไทย สำหรับพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญ ๆ ของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้

นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระองค์ ท่านล้วนแต่เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
26/11/62