ชาวบ้านร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม..กรณีผู้รับเหมาก่อสร้างถนนไม่ถูก!ตามแบบในเขตพื้นที่!!

ร้อยเอ็ด..อำเภอเสลภูมิ

ชาวบ้านร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม..กรณีผู้รับเหมาก่อสร้างถนนไม่ถูก!ตามแบบในเขตพื้นที่!!

เมื่อวันที่(25 พฤศจิกายน 2562) เวลา 08.30-16.30 น.นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ.มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ.รอ.พร้อมด้วยนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเสลภูมิ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด *เข้าประชุมรับฟังข้อเท็จจริงกับราษฎร* ณ ศาลาประชาคม บ.ท่าไคร้ และ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมมาธิการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กรณี ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ผนังกั้นน้ำชี และตรวจสอบการดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง ตามโครงการ 42 โครงการ ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จำนวน 2 โครงการ คือ*โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายสถานีสูบน้ำโพธิ์ชัน 3 บ้านโพธิ์ชัน หมู่ที่16 ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ และ*โครงการซ่อมแซมถนนคันดินกั้นน้ำ ผิวจราจรลูกรังชลประทานเดิม บ.น้ำจั้นน้อย ม.ที่ 8 – บ.โนนสวรรค์ ม. 3 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ

* โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่อำเภอ และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำนวยความสะดวกการประชุมและตรวจพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย..ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่อำเภอเสลภูมิ.

_______
££££££££££££
©®ทีมข่าวดงแม่เผด-ทีวี
®บพิตร จำปา/คณิต ไชยจันทร์/ภาพ/ข่าวศรีไพร ทูลธรรม_/admin newสำนักข่าว.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
©√063-938-3149√®