วันจันทร์ ที่ 9 เดือนธันวาคม คศ.2019

เราฝึกความพร้อม….เราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต ” กองกำลังนเรศวร เปิดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ เมื่อเกิดอากาศยานประสบอุบัติเหตุ

” เราฝึกความพร้อม….เราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต ” กองกำลังนเรศวร เปิดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ เมื่อเกิดอากาศยานประสบอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กองกำลังนเรศวร โดย ชุดปฏิบัติการการบินทหารบก กองกำลังนเรศวร เปิดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ เมื่อเกิดอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310, โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ เพื่อเป็นการเตรียมการให้การช่วยเหลือ ค้นหา และกู้ภัย เมื่ออากาศยานประสบอุบัติเหตุ และเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ดังคำที่ว่า “เราฝึกเพื่อความพร้อม เราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต”

การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย เพื่อเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ทั้งการวางแผน การประสานงาน การอำนวยการ การควบคุมและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะความพร้อมความชำนาญ รวมถึงเพื่อให้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการสนับสนุนการช่วยเหลือเมื่อมีอากาศยานประสบภัย

ทั้งนี้ เพื่อทำให้ประชาชนมีความมั่นใจที่หน่วยทหารมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์เร่งด่วน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน เพื่อจะนำมาประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด โดยมี ฝ่ายยุทธการกองกำลังนเรศวร เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึก ที่สนามจอดเฮลิคอปเตอร์ มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก