วันศุกร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทัพเรือภาคที่ 1 สนับสนุนกำลังพลกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และ กำลังพลจากเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 จำนวน 30 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

ทัพเรือภาคที่ 1 สนับสนุนกำลังพลกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และ กำลังพลจากเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 จำนวน 30 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 

วันที่ 26 พฤษจิกายน พ.ศ.2562 ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราช ทาน 904 วปร. อำเภอสัตหีบ ร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ทหาร
ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา อำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณลานอเนกประ สงค์เทศบาลเมืองสัตหีบ (หน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ) หมู่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชา การฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานฯ
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าว ปจว./ ปชส.กพร.บก.ทรภ.1