เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาสัตหีบร่วมฟื้นฟูชายหาดอ่าวดงตาล

เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาสัตหีบร่วมฟื้นฟูชายหาดอ่าวดงตาล 

วันนี้ 26 พ.ย.62 พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดอ่าวดงตาล และบริเวณชุมชนชายทะเล บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองสัตหีบ หน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ทุกภาคส่วนทุกหน่วยงาน กว่า 500 คน ร่วมทำกิจกรรม

พลเรือโท วราห์ แทนขำ กล่าวว่าด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน4สถาบันหลัก ชองชาติ

คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เป็นที่น่ายินดีในวันนี้ ที่ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมพัฒนาบริเวณ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดอ่าวดงตาล และบริเวณชุมชนชายทะเล ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ ร่วมจนถึงสถานที่ท่องเที่ยว ให้สะอาดสวยงาม

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก