ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย นอร์ท เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินกับศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ ในโอกาสสอบติดบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพนักงานอัยการ

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย นอร์ท เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินกับศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ ในโอกาสสอบติดบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพนักงานอัยการ

อาจารย์ ดร.ณรงค์ ชวสินธิ์ อธิการบดี และอาจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ นวานุช คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นางสาวจิราภรณ์ หอมกลิ่น ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสที่เป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ได้ในลำดับที่ 17 ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ พ.ศ.2562 (สนามเล็ก)และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อัยการผู้ช่วย” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นี้เป็นต้นไป