วันจันทร์ ที่ 27 เดือนมกราคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานในทุกวันพระ ประจำเดือนตุลาคม 2562

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานในทุกวันพระ ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบวัดพ่อขุนผาเมือง ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพลทหารม้าที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ทุกวันพระ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 บริเวณวัดพ่อขุนผาเมือง ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์