วันศุกร์ ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

#Army Family #รอยยิ้มของผู้พันประทับใจชาวเชียงราย #Smile #soldier#

Army Family #รอยยิ้มของผู้พันประทับใจชาวเชียงราย #Smile #soldier

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ พร้อม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ประธานชุมชนดอยทอง…ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของ… ดูแลทหารใหม่ที่จะเข้าประจำการ ผลัดที่ 2/62 ใน 1 พ.ย.62 นี้ !!!ย้ำให้มั่นใจว่า…จะดูแลเหมือนครอบครัวเดียวกัน

#เราเป็นครอบครัวเดียวกัน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำ คณะนายทหาร และผู้ฝึกทหารใหม่ ร่วมกับ คุณบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย คุณประหยัด อินไชย ประธานชุมชนดอยทอง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ น้องๆ ทหารใหม่ที่กำลังจะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/62 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นี้

ทั้งนี้ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทำการสำรวจกำลังพลทหารใหม่ที่จะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/62 สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 ภายใต้โครงการ ” เยี่ยมบ้านทหารใหม่ ดูแลและใส่ใจญาติครอบครัวทหารใหม่ที่มีฐานะยากจน และต้องการความช่วยเหลือในการดูแลครอบครัว ญาติมิตร ”

ภายหลังเข้าประจำการแล้ว โดยได้ตรวจสอบพบครอบครัวทหารใหม่ที่มีฐานะยากจน คือ นายนพดล นางแล อายุ 21 ปี อาศัยอยู่กับบิดา มารดา, ภรรยา และบุตรวัย 8 เดือน โดย นายนพดล ฯ นั้น มีอาการป่วยโรคประจำตัวคือโรคหัวใจ และเพิ่งผ่านการรักษาอาการลิ้นหัวใจรั่ว ชึ่ง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้สอบถามและชี้แจงถึงขั้นตอนการฝึกและการปฏิบัติในระหว่างการเข้าประจำการในห้วง 10 สัปดาห์แรก รวมถึงพูดคุยถึงสิทธิต่างๆ ที่ทหารใหม่จะได้รับหลังเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ตลอดจนการดูแลทหารใหม่ในช่วงของการรับราชการเป็นทหารกองประจำการให้แก่ครอบครัวและญาติ เพื่อให้คลายความกังวลและเกิดความมั่นใจว่า กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี…จะดูแลบุตรหลานของท่านให้เป็นอย่างดี มีความสุข สุขภาพแข็งแรง พร้อมทั้งจะส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีการพัฒนาเติบโตก้าวหน้าก่อนปลดประจำการต่อไป

โอกาสนี้ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ได้ให้กำลังใจและย้ำที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของทหารใหม่ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค, ข้าวสาร, อาหารแห้ง ให้กับครอบครัวญาติของนายนพดล นางแล ด้วย

ฤทธิรณ ปัญญากาบ รายงาน