วันศุกร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ที่อำเภอน้ำโสม จ อุดรธานี ตำบลบ้านหยวก มีเทวรูป พิมพ์เขมร ยุคสมัยลพบุรี หน้ายักษ์ กว่า 600 ปี

ที่อำเภอน้ำโสม จ อุดรธานี ตำบลบ้านหยวก มีเทวรูป พิมพ์เขมร ยุคสมัยลพบุรี หน้ายักษ์ กว่า 600 ปี

ยุคลพบุรีคิวหนาหน้ายักษ ศิลปเขมร เนื้อสัมฤทธิ์จำปาออกแดง ผิวออกไขมันวัว ขาวผสมสนิมแดง ประเมินค่ามิได้เก่ามาตอนแรกโผล่ที่ต้นโพธิ์แถววัดโดนโผล่มาบางส่วนต่อมาชาวบ้านขุดขึ้นมาเป็นเทวรูปจึงเอาไว้วัดเพื่อไว้สักการะบูชาในรูปเทวรูปโบราณที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิและมีพุทธคุณหลายอย่างจึงนำภาพมาลงให้ชมกัน