จ.จันทบุรี ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

จ.จันทบุรี ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

ประชาสัมพันธ์งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และกาชาดจังหวัดจันทบุรี ที่ย้ายสถานที่จัดงาน
วันนี้ ( 28 พ.ย.62 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบปัญหา อุปสรรค วางแผนเตรียมการจัดโครงการ กิจกรรม ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนต่อไป วางแผนเตรียมการจัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จะจัด อาทิ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 / กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

และการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 ที่ปีนี้ย้ายสถานที่จัดงานจากสวนสาธารณะทุ่งนาเชย ไปยังสวนสาธารณะพระยืน โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบใบเกียรติคุณชมเชยการดำเนินโครงการกองทุนการออมแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรีให้กับอำเภอที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 จำนวน 3 อำเภอ คือ อ.โป่งน้ำร้อน อ.แหลมสิงห์ อ.แก่งหางแมว / มอบเกียรติบัตรการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำเดือน พ.ย.62 / มอบเกียรติบัตรการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 /แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัด / นางรัชนี ระสะพันธ์ ขนส่งจังหวัด / นายวุฒิภัทร ศรีนวลนัด หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และ นางสาวเมลดา วัชรโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดจันทบุรีและในโอกาสนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้นำหน่วยแพทย์มาออกให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้เข้าร่วมประชุม มีการให้บริการตรวจเบาหวานหาค่าน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต และตรวจสุขภาพดวงตา

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก