วันจันทร์ ที่ 9 เดือนธันวาคม คศ.2019

ชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ สภาทนายความภาค.5 เทน้ำใจ อุ่นไอรัก ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา เก้ากี้ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว,ข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องใช้ประจำวันอื่นๆ ให้กับเด็กนักเรียนพื้นที่อมก๋อย เชียงใหม่

ชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ สภาทนายความภาค.5 เทน้ำใจ อุ่นไอรัก ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา เก้ากี้ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว,ข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องใช้ประจำวันอื่นๆ ให้กับเด็กนักเรียนพื้นที่อมก๋อย เชียงใหม่

จ่าเอกอภิสาร ยานุช ประธานชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ชมรมทนายความฯ ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ และสภาทนายความภาค 5 จะเดินทางไปบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนสตรีมิตรวิทยา ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคสิ่งของจำเป็น ให้กับนักเรียน อาทิเช่น อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา เก้ากี้ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว,ข้าวสารอาหารแห้ง,สบู่,ยาสีฟัน,แปรงสีฟัน และเครื่องใช้ประจำวันอื่น ๆ เนื่องจากโรงเรียนสตรีวิทยา มีจำนวนนักเรียน 120 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชาติพันธุ์ ชนเผ่ากะเหรี่ยง มีฐานะยากจน ผู้ปกครองประกอบอาชีพ เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ยังขาดแคลนสิ่งของเหล่านี้และยังเป็นของใช้จำเป็นและมีคุณค่าสำหรับนักเรียนอย่างมาก
ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว นายประสิทธิ์ สิงห์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ทำหนังสือ เพื่อขอความอนุเคราะห์มายังชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานชมรมฯ จึงได้ขอสิ่งของดังกล่าวจากพรรคพวกผู้ร่วมอาชีพทนายความ ห้างร้านบริษัทต่าง ๆ จึงสามารถรวบรวมได้ตามความต้องการของโรงเรียนดังกล่าว โดย ชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ สภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ และสภาทนายความภาค 5 โดยจะนำสิ่งของต่างๆ เหล่านี้ไปมอบให้แก่ทางโรงเรียนสตรีมิตรวิทยาฯ ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้
ชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา เก้ากี้ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว,ข้าวสารอาหารแห้ง,สบู่,ยาสีฟัน,แปรงสีฟัน และเครื่องใช้ประจำวันอื่น ๆ ทุกท่านด้วย หวังว่างานต่อไปจะได้รับความร่วมมือพวกท่านเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้อีกด้วย