วันศุกร์ ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จัดกิจกรรม “จิตอาสา ชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จัดกิจกรรม “จิตอาสา ชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน” นำเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปรร. โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ออกให้บริการตรวจรักษาบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่หมู่บ้านที่เคยเกิดเหตุอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา บริเวณบ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 0800 -12.00 น. พ.อ. พัฒนพงค์ มีระเสน ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการ จัดกำลังพลชุดแพทย์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รพ.ค่ายวชิรปราการ ให้บริการทางการแพทย์บริการประชาชนช่วงฤดูฝน ในพื้นที่หมู่บ้านที่เคยเกิดน้ำท่วมในเดือนที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีผู้รับบริการ 159 ราย ตรวจรักษาโรคทั่วไป 118 ราย แจกยาหม่อง ยาดม พิมเสนน้ำ วัดความดันโลหิตและปรึกษาปัญหาสุขภาพ 41 ราย