วันศุกร์ ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์จัด จัดกิจกรรมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์จัด จัดกิจกรรมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอลับแล ให้แก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในห้วงวันที่ 1 -10 กันยายน 2562 จำนวน 504 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์