วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตราด /สมาคมสตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและพัฒนาศึกษาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์ศูนย์อพยพชาวกัมพูชาเขาล้าน

ตราด /สมาคมสตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและพัฒนาศึกษาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์ศูนย์อพยพชาวกัมพูชาเขาล้าน

ตราด/ที่ฐานบ้านท่าเส้น ทหารพรานนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธินตราด ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด วันที่ 28 พย 62 ที่ผ่านมา นายวีระ ฤกษ์วานิชกุล นายอำเภอเมืองตราด นายประดิษฐ์ คุ้มชนม์ นายก อบต.แหลมกลัด นางวิยะดา ซวง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ตราด ได้รับมอบหมายจากว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผวจ.ตราด ให้ร่วมต้อนรับสมาคมสตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและพัฒนา ในการเดินทางมาศึกษาโครงการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงปรัติศาสตร์ ซึ่งนำโดยคุณหญิงฮุน จันที ภริยาของผวจ.โพธิสัตย์ ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมสตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและพัฒนา พร้อมคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ สส.จ.โพธิสัตย์จำนวน25คน
หลังการต้อนรับแล้วคณะทั้งหมดเดินทางเข้าเที่ยวชมและศึกษาแหล่งศึกษาเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผจก.ศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชม และบรรยายพิเศษ พร้อมชมวิดิทัศน์เหตุการณ์ครั้งสงครามภายในของกัมพูชา เมื่อประมาณปี พศ.2520

เป็นต้นมา จนทำให้ประชาชนชาวกัมพูชาอพยพหลบหนีภัยสงครามเข้ามาในศูนย์อพยพเข้าล้านจำนวนกว่าแสนคน ซึ่งเหตุกาณ์ในครั้งนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปปรดให้ประทานความช่วยเหลือกับผู้อพยพในครั้งนั้นด้วยการตั้งเป็นศูนย์อพยพ กับชาวกัมพูชา และทรงเสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองในการตรวจเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือกับผู้อพยพชาวกัมพูชา ซึ่งยังความทราบซึ้งในน้ำพระทัยของพระองค์ของคณะสมาคมสตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง
นางวิยะดา ซวง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ตราด บอกว่าการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่า สงคราม เป็นสิ่งโหดร้าย มีแต่ความสูญเสียและจากพราก ตรงกันข้าม การสร้างสันติภาพและมิตรไมตรี มีแต่ความสุข ความสวยงาม น้ำพระทัยอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พะรบรมราชินีนาถ จึงยิ่งใหญ่ในหัวใจของชาวกัมพูชามาจนทุกวันนี้กับการได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อย่งาในอดีตที่ผ่านมา ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งชายหาดสวยงามและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมาจนทุกวันนี้ จากนั้นคณะศึกษาดูงานจาก จ.โพธิสัตย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก และหนองบอนกาแฟดี ร่วมให้การต้อนรับสมาคมสตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและพัฒนาการศึกษาการท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านตาหนึกโดยมี นางฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนาถ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอประมงคลองใหญ่ และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองใหญ่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก จ.โพธิสัตย์ต่อไป/

ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด