วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด-จัดโครงการ บริจาคโลหิต เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี 2562

หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด-จัดโครงการ บริจาคโลหิต เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี 2562

หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ yec จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการบริจาคโลหิตเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี 2562
วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2562) เวลา 08.30 น. ดร. สุมาลัย ศิริพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดกล่าวว่า เนื่องจากหอการค้าได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่หอการค้าไทยมีโครงการร่วมกับหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศโดยตั้งเป้าหมายจัดหาโลหิตทั่วประเทศไทยได้ 85,000 ยูนิต เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องจากการบริจาคโลหิตเป็นการให้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งได้เริ่มเปิดโครงการบริจาคโลหิตตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 ได้ไปแล้ว 24,859 ยูนิต
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการจัดรถบริการเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต และรับบริจาคอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการ และจำเป็นต่อการช่วยเหลือชีวิต ได้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป พร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลทหารเดินทางเข้าบริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้นจำนวน 141 ราย ยอดโลหิต 63,450 ซีซี

#############
#กาแฟซองบันเทิง /ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน