ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 904 วปร.อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 904 วปร.อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” นำจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานทำความสะอาดวัดแม่เทย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่อำเภอลี้ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน โดยมีรูปแบบกิจกรรมเป็นการพัฒนาทำความสะอาดวัดแม่เทย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน ที่วัดแม่เทย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน