ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 มอบนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้หน่วยงาน พร้อมมอบ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจสกัดไฟป่าหมอกควันเมืองเหนือ….

ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 มอบนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้หน่วยงาน พร้อมมอบ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจสกัดไฟป่าหมอกควันเมืองเหนือ….

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งมอบงบประมาณ, หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม ให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา ป้องกันหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมการปฏิบัติภารกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน บริเวณหน้าอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ เน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัยจากไฟป่าและหมอกควัน และยังลดผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กอีกด้วย