ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 นำทหารจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณด้านหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 นำทหารจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณด้านหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนพลพลทหารบกที่ 32 , ร.ท.หญิง ศกุนิชญ์ ใจการ นายทหารการกีฬามณฑลทหารบกที่ 32 นำจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 และ นศท.จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดเก็บขยะ ตัดหญ้า ,กำจัดวัชพืชบริเวณ หน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 150 คน

สำหรับความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความรักสามัคคี เพื่อให้บริเวณสถานที่ฯเกิดความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม