วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จิตอาสาเกี่ยวข้าว ” ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระดมพลจิตอาสาพระราชทาน

” จิตอาสาเกี่ยวข้าว ” ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระดมพลจิตอาสาพระราชทาน ตำบลวังบาล ช่วยกันตีข้าวนวดข้าว สำหรับผลผลิตข้าวที่เพิ่งถูกเก็บเกี่ยวมา เนื่องจากราษฎรผู้เป็นเจ้าของข้าว มีอาการเจ็บป่วย ด้วยจิตใจที่เสียสละและช่วยเหลือกันในชุมชน จึงรวมตัวกันนวดข้าวและตีข้าว จัดเก็บไว้ในยุ้งฉางให้แก่เกษตรกรรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น. จิตอาสาพระราชทาน บ้านนาสะอุ้ง หมู่ที่ 17 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายมี ใจแอ้ม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาสะอุ้ง ม.17 ต.วังบาล ระดมจิตอาสาช่วยกันตีข้าวหรือนวดข้าวที่พึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากเจ้าของข้าวป่วย จิตอาสาพระราชทาน จึงรวมตัวกันช่วยเหลือจนเสร็จสิ้นภารกิจเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง ทั้งนี้มีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน