วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สสจ.ร้อยเอ็ด- ประกาศเกียรติคุณ!!รางวัลให้กับบุคคลและองค์กร ที่ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

สสจ.ร้อยเอ็ด- ประกาศเกียรติคุณ!!รางวัลให้กับบุคคลและองค์กร ที่ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

บ่ายวันที่ (28 พฤศจิกายน 2562 )ที่ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลให้กับบุคคลและองค์กร ที่ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับภาคีเครือข่าย ที่ช่วยสนับสนุนและให้ความร่วมมือขับเคลื่อนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดติดแฮชแท็กสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางชฎาพร รัตนศิริพรหม Caption : “รักตัวเองให้มาก ทำได้ไม่ยาก งดหวาน เลี่ยงมัน ไม่กินเค็ม จัดเต็มๆกับอาหารว่างทางเลือกสุขภาพของเรา” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางพัทยา สันป่าแก้ว Caption : “งดหวาน เลี่ยงมัน ไม่กินเค็ม เลือกฉลาก “ทางเลือกสุขภาพ” สุขภาพดีได้ด้วยตัวคุณเอง #สัญลักษณ์ทางเลือกของคนรักสุขภาพ” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุมัตษา ชุมมา Caption : สุขภาพดีที่หนูเลือกได้ ดื่มทุกวันร่างกายแข็งแรง ด้วยฉลากทางเลือกสุขภาพ
ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
ได้แก่ นางสาวกรกมล สุทธิประภา Caption : เลือกสุขภาพดี เลือกสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ #เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่ดีกว่าได้อย่างถูกต้องมองหา #สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพได้เลยค่า นายภาณุวิชญ์ ทองไพบูลย์ Caption :
“อยากมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่สัญลักษณ์นี้ครับ #คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ เลยครับ#
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ และมีการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะลดหวาน ลดมัน และได้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มุ่งหวังส่งเสริมให้ประชาชน สุขภาพดี ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง ซึ่งโรคเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนอาจอันตรายถึงชีวิต

/////////
#ขอขอบคุณเครดิต#
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม:รายงาน